FHU EKOPARTNER


Idź do spisu treści

Doradztwo

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami to idealne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców niezależnie od wielkości firmy, jej obrotów czy też charakteru. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem na przedsiębiorcach ciąży szereg obowiązków sprawozdawczych oraz finansowych. Największą grupę przedsiębiorstw obarczonych obowiązkami stanowią zakłady produkcyjne. Każdy produkt jest wprowadzany na rynek w opakowaniu (przynajmniej jednym). Każde opakowanie podlega ścisłej ewidencji, która z kolei w przypadku niezrealizowania obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych służy naliczeniu opłaty produktowej. Kolejnym obowiązkiem jest składanie okresowych sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów, o ilości wprowadzonych na rynek opakowań, a także składanie okresowych sprawozdań zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz naliczanie stosownych opłat. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności powoduje powstanie któregoś z w/w obowiązków. Ponadto, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, konieczne jest uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska, np. decyzja na wytwarzanie odpadów.

Główne korzyści
R kompleksowa obsługa
R nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa
R niższe koszty
R uniknięcie wysokich kar i opłat
R konkurencyjne ceny

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska , to m.in.:
R programy gospodarki odpadami
R doradztwo w zakresie gospodarki odpadami
R doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001)
R prowadzenie ewidencji odpadów
R sporządzanie zestawień zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska
R naliczanie opłat za gopodarcze korzystanie ze środowiska
R oceny oddziaływania na środowisko
R sporządzanie wniosków o wydanie decyzji w zakresie gopodarowania odpadami


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY | biuro@ekopartner.net.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego