FHU EKOPARTNER


Idź do spisu treści

Słowo wstępu
W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej pojawiły się nowe regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami. Mimo, iż od chwili wprowadzenia nowych przepisów minęło już kilka lat, wiele firm działających na polskim rynku nie realizuje ich postanowień. Przeszkodę w realizacji obowiązków stanowią brak wiedzy przedsiębiorców na ten temat oraz częste nowelizacje aktów prawnych w tym zakresie.


Nasze cele
Firma "EKOPARTNER" powstała by pomóc w realizacji ciążących na przedsiębiorcach obowiązkach sprawozdawczych, finansowych związanych z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z opłatami produktowymi, a także oferuje pomoc we wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN:EN ISO 14001:2005. Ponadto "EKOPARTNER" pomoże Państwa firmie przygotować niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, Funduszy Ochrony środowiska i banków komercyjnych.ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY | biuro@ekopartner.net.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego