FHU EKOPARTNER


Idź do spisu treści

Fundusze

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska wymaga poniesienia określonych kosztów. W zależności od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności nakłady na inwestycje mogą wynieść kilka, kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy euro. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych. Prawidłowe przygotowanie wniosku oraz wszystkich wymaganych dokumentów jest bardzo pracochłonne i wymaga sporego doświadczenia. Dlatego też "EKOPARTNER" wychodząc na przeciw potrzebom w swej ofercie proponuje doradztwo w zakresie pozyskania dodatkowych funduszy na przedsięwzięcia ze środków unijnych jak i również z krajowych funduszy ochrony środowiska.


Główne korzyści
R kompleksowe przygotowanie wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami
R szybki termin realizacji
R konkurencyjne ceny

Doradztwo w zakresie finansowania przedsięwzięć w zakresie:
R przygotowania i opracowania wniosków dotyczących dofinansowania ze środków unijnych, a w szczególności opracowanie oceny dotacyjnej oraz kompletowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do Unii Europejskiej (wniosek, biznes plan, studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, itp.)
R uzyskania kredytów inwestycyjnych i pomostowychZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY | biuro@ekopartner.net.pl

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego